Yeminli Mali Müşavirlik

Türkiye’de bütün vergi mükelleflerine yönelik tam tasdik ve vergi danışmanlığı hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Yabancı müşterilerimize vergi danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Yeminli Mali Müşavirlik ve Danışmalık alanında sunduğumuz hizmetlerimiz:

 

Gelir Vergisi Mükellefleri Tam Tasdik ve Vergi Danışmanlığı
Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tam Tasdik ve Vergi Danışmanlığı
Katma Değer Vergisi İadeleri
Yabancı gerçek veya tüzel kişilere yönelik vergi danışmanlığı
Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler
Serbest bölgeler
Vergi anlaşmaları
Uluslararası vergi
Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi
Şirketleri ilgilendiren mali konular
Revizyon ve due diligence
Vergi uygulamalarına ilişkin seminerler