Özel Konular

Hususi konularda sağladığmız hizmetler;

Sermaye piyasası, kambiyo, yatırım teşvik, finansal kiralama ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlıkları
Yerli yabancı ortaklı şirket kuruluşları
Şirket hukuku danışmanlığı
Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye’de şube ve irtibat bürosu kuruluşları
Yurtdışında ortaklık, şube ve irtibat bürosu kuruluşları
Yabancıların çalışma izinleri
Bilirkişilik hizmetleri