Lyon 2012

Her sene gerçekleştirdiğimiz CH International yıllık konferansının bu seferki durağı Lyon’du. 7 yeni üyenin de katılımıyla CH International büyümeye devam ediyor. Tüm üyelerimizin inancı, Üstadımız Halil Kaya Özer’in 2012 / 2013 döneminde başkanlığa seçildiği CH International’ın genişlemesini sürdüreceği yönünde. Bu yılki toplantımızda mevcut durumda iş dünyası üzerindeki etkisi tartışılmaz olan ve yeni düzenlemeler neticesinde önemliliğini daha da artırmış olan UFRS / KOBİ UFRS ile günümüz koşullarına uygun olarak iş dünyasında sosyal medyanın etkileri konuları ve çeşitli üye ülkelerdeki vergisel avantajlar, uygulamalar hakkında sunumlar yapıldı, çalışmalar düzenlendi.