Kurumsal Finans Hizmetlerimiz

İçinde bulunduğumuz yıllarda ekonominin hızlı bir şekilde küreselleşmesi artan rekabeti ve kar maksimizasyonu misyonunu şirketlerde ön plana çıkarmıştır. Şirketler, küreselleşme sonucunda şirket evliliklerini, yeni pazar arayışlarını ve optimal seviyeye gelmiş olan şirket alımları veya ortak olma felsefesini hızlandırmış dolaysıyla kurumsal finans ihtiyacı doğmuştur.

Şirket birleşmeleri, devralmalar, yabancı ortak arayışları, uygun maliyetli fon girişleri (yurtdışı finans kuruluşları, yurtiçi sermaye piyasası enstrümanları ve türevleri dahil), sermaye artırımları sırasında gerek satılacak gerekse alınacak olan firmanın değer kayıplarını engellemek amacıyla profesyonel hizmet sunmaktayız

Kurumsal Finans alanında sunduğumuz hizmetler;

Şirket Satışı
Şirket Devralmaları, Kısmi Bölünme
Şirket Değerlemesi
Aracılık Hizmetleri