Ege Bağımsız Denetim A.Ş.


Merhaba, CH International Türkiye’ye Hoş geldiniz.

CH International adı altında, ülkemizde de Ege Bağımsız Denetim A.Ş. ismiyle kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar için uzman kadrosu ve birikimleriyle uluslar arası bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri yanında özel denetim hizmetleri de sunmaktadır.

CH International’ın bir üyesi olarak Türkiye’de faaliyet gösteren Ege Bağımsız Denetim A.Ş. uzman personeli ile profesyonel denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Size hizmetlerimizi tanıtmak, gereksinim duyduğunuz hizmetlerimizi belirleyebilmek için, Sorumlu Denetçi ve Yeminli Mali Müşavirimiz ile birlikte şirketinizi ziyaret edebiliriz.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz
Türkiye’de bütün vergi mükelleflerine yönelik tam tasdik ve vergi danışmanlığı hizmetlerimiz Özer Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. tarafından sunulmaktadır. Yabancı müşterilerimize vergi danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

“Şirketimiz Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca verilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesine Sahiptir. TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun olarak bağımsız denetim hizmeti vermektedir.”
                                                                        KGK Belgemiz için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi olan, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören veya görmeyen bütün şirketlerin bağımsız denetim raporları düzenlenir. Ayrıca yerli veya yabancı kurumlara bağımsız dış denetim hizmeti sunmaktayız.

Kurumsal Finans Hizmetlerimiz
İçinde bulunduğumuz yıllarda ekonominin hızlı bir şekilde küreselleşmesi artan rekabeti ve kar maksimizasyonu misyonunu şirketlerde ön plana çıkarmıştır. Şirketler, küreselleşme sonucunda şirket evliliklerini, yeni pazar arayışlarını ve optimal seviyeye gelmiş olan şirket alımları veya ortak olma felsefesini hızlandırmış dolaysıyla kurumsal finans ihtiyacı doğmuştur.

Enerji Piyasası Hizmetlerimiz
Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde şirketlerin sürekli, özel ve sınırlı mali denetimleri yapılır. Yerli ve yabancı kurumlara eneri piyasası mali denetimi hizmeti sunmaktayız.

Özel Konular
Hususi konularda sağladığmız hizmetler;Sermaye piyasası, kambiyo, yatırım teşvik, finansal kiralama ve sosyal güvenlik mevzuatı danışmanlıkları
Yerli yabancı ortaklı şirket kuruluşları
Şirket hukuku danışmanlığı
Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye’de şube ve irtibat                                                                bürosu kuruluşları
Yurtdışında ortaklık, şube ve irtibat bürosu kuruluşları
Yabancıların çalışma izinleri ve Bilirkişilik hizmetleri